สอบถาม

075-805704 เวลาเปิดทำการ: 08:00 - 20:00 น. ทุกวัน
ระบบความพึงพอใจ

วัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า.

ความพึงพอใจ

แบบที่ 2.

ความพึงพอใจ

แบบที่ 3.

คุณสมบัติหลัก

1. สามารถตั้งหัวข้อความพึงพอใจ

สามารถตั้งเปิด-ปิด ระบบความพึงพอใจได้

สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข หัวข้อความพึงพอใจได้

2. แสดงระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ

แสดงผลด้วย Application หรือหน้าเว็บไซต์ได้

3. เรียกดูรายงานผลความพึงพอใจ

ระบบสามารถรายงานผลแบบประจำเดือน

รายงานประจำปีได้

แสดงผลออกมาเป็นกราฟ และมีค่าเฉลี่ย

สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Excel ได้

4. สามารถแสดงความพึงพอใจผ่าน QR-CODE

ลูกค้าสามารถแสดงความพึงพอใจและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเมื่อสแกน QR-CODE

การใช้งานเบื้องต้น

ดาวน์โหลด Application บน Google Play Store หรือใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์

ลงทะเบียนเข้าใช้งาน

สร้างหัวข้อที่ต้องการสอบถามความพึงพอใจ

เปิดเมนูความพึงพอใจให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ

เรียกดูรายงานการแสดงความพึงพอใจที่เมนูรายงาน


สร้างหัวข้อ

แสดงความพึงพอใจ

ดูรายงาน